CE tanácsadás:


Tevékenységek

Mikor kötelező a CE-jelölés?
CE-jelölés feltüntetésére csak azokon a termékeken szükséges, amelyekre vonatkozóan léteznek CE-jelölés feltüntetését előíró uniós termékszabályok.
A gyártónak gondoskodnia kell arról, hogy terméke megfeleljen az összes vonatkozó követelménynek, mielőtt CE-jelöléssel látja el azt – viszont bizonyos termékekre
egyszerre akár több uniós követelmény is vonatkozhat. Tilos CE-jelöléssel ellátni olyan terméket, amelyre vonatkozóan nem léteznek uniós előírások, illetve amelyekre a vonatkozó szabályok nem követelik meg a CE-jelölést.

A CE-jelölés megszerzésének módja
A Gyártót kizárólagos felelősség illeti azért, hogy terméke megfeleljen a rá vonatkozó követelményeknek. Nincs szükség külön engedélyre ahhoz, hogy terméket a gyártó CE-jelöléssel lássa el, viszont CE-jelölés feltüntetése előtt a gyártónak

• gondoskodnia kell arról, hogy a termék megfeleljen minden a termékre vonatkozó uniós követelménynek,
• meg kell állapítania, hogy értékelheti-e önállóan a terméke megfelelőségét vagy fel kell kérnie erre egy bejelentett szervezetet,
• műszaki dokumentációt kell összeállítania a megfelelőségről
• EU-megfelelőségi nyilatkozatot kell készíteni.

Ha a terméken már fel van tüntetve a CE-jelölést, a gyártó köteles kérésre az illetékes tagállami hatóság rendelkezésére bocsátani az általa kért információkat és igazoló dokumentumokat.

A műszaki dokumentáció elkészítése
A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell legalább a következőket:

• az Ön vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe,
• a termék rövid leírása,
• a termék azonosítója, például a sorozatszáma,
• a termék tervezésének és előállításának helyet adó létesítmény(ek) neve és címe,
• a termék megfelelőségének értékelésében közreműködő bejelentett szervezetek neve és címe,
• az elvégzett megfelelőségértékelési eljárás leírása,
• EU-megfelelőségi nyilatkozat,
• címke és használati utasítás,
• a vonatkozó előírások, amelyeknek a termék megfelel,
• azok a szabványok, melyeknek a termék állítás szerint megfelel,
• az összetevők, részegységek listája,
• vizsgálati eredmények.

Gyártónak tudnia kell igazolni, hol és hogyan tartják, illetve gondozzák a dokumentum különböző részeit.


CE köteles termékcsoportok


Termékcsoportok Vonatkozó irányelv Magyar jogszabály
Aktív beültethető orvostechnikai eszközök 2017/745/EU 4/2009. (III. 17.) EüM r.
In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök (IVD) 2017/746/EU 8/2003. (III. 13.) ESZCSM r.
Orvostechnikai eszközök (MDD) 2017/745/EU 4/2009. (III. 17.) EüM r.
Egyéni védőeszközök (PPE) 2016/425/EU rendelet
Egyszerű nyomástartó edények 2014/29/EU 44/2016. (XI. 28.) NGM r.
Nyomástartó berendezések (PED) 2014/68/EU 44/2016. (XI. 28.) NGM r.
Elektromágneses zavart okozó berendezés (EMC) 2014/30/EU 8/2016. (XII. 6.) NMHH r.
Energia használó termékek környezetbarát tervezése (ERP) 2009/125/EK 65/2011. (IV. 15.) Korm. r.
Építési termékek (CPR) 305/2011/EU 275/2013. (VII. 16.) Korm. r.
Felvonók 2014/33/EU 146/2014. (V. 5.) Korm. r.
Gázfogyasztó készülékek (GAD) 2016/426/EU rendelet
Gépek (MD) 2006/42/EK 16/2008. (VIII. 30.) NFGM r.
Játékok (TOY) 2009/48/EK 38/2011. (X. 5.) NGM r.
Kedvtelési célú vízijárművek 2013/53/EU 21/2016. (VII. 12.) NFM r.
Nem automatikus működésű mérlegek (NAWI) 2014/31/EU 19/2016. (VI. 17.) NGM r.
Pirotechnikai termékek 2014/28/EU 173/2011. (VIII. 24.) Korm. r.
Polgári felhasználású robbanóanyagok 2014/28/EU 121/2016.(VI. 7.) Korm. r.
Robbanásbiztos berendezések, védelmi rendszerek (ATEX) 2014/34/EU 35/2016. (IX. 27.) NGM r.
Rádió- és távközlő végberendezések 2014/53/EU 2/2017. (I. 17.) NMHH r.
Veszélyes anyagok elektromos berendezésekben való alkalmazásának korlátozása (RoHS) 2011/65/EU 374/2012. (XII. 18.) Korm. r.
Villamos termékek (LVD) 2014/35/EU 23/2016. (VII. 7.) NGM r.